Aktualizacja PHP do 5.4 i wyżej na Debian 6 „Squeeze”

Aktualnie dostępna wersja PHP dla systemu Debian 6 Squeeze to PHP 5.3.3 i w związku z tym niektóre nowsze aplikacje internetowe np. system CMS Joomla 3.x zbuntują się informując użytkownika o aktualizacji PHP do nowszej wersji.

Sama aktualizacja pakietu nic nam nie da, gdyż w dalszym ciągu dla Debiana 6 oficjalnie nie ma nowszej paczki PHP jak wersja 5.3.3.
W związku z tym aby zainstalować nowszą wersję należy wykonać następujące kroki:

 1. Dodać do repozytorium nowe źródła: /etc/apt/sources.list
  deb http://packages.dotdeb.org squeeze-php54 all
  deb-src http://packages.dotdeb.org squeeze-php54 all
  
 2. Dodajemy klucz GPG i dokonujemy aktualizacji:
  wget http://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg | apt-key add -
  apt-get update
  apt-get dist-upgrade
  
 3. Instalujemy PHP:
  aptitude install php5

  UWAGA: podczas instalacji wyskoczyć może nam instrukcja ( na samym końcu będzie ciąg znaków (END) ) aby z niej wyjść wpisujemy vim`owską komendę:
  :q

 4. Sprawdzamy wersję PHP:
  php -v

  UWAGA: mogą wyskoczyć błędy np. o niemożliwości załadowania dynamicznych bibliotek np.:

  PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/suhosin.so
  

  W związku z tym usuwamy lub instalujemy pakiet z odpowiednią biblioteką. W przypadku usunięcia wpisujemy:

  dpkg -P php5-suhosin

No i to tyle jeśli chodzi o proces instalacji nowszej wersji PHP na już leciwej wersji Debiana Squeeze

Dodaj komentarz